xarakter

xarakter
1.
<yun.>
1. Bax xasiyyət. Zeynalda xudkam bir sənətkar xarakteri vardı. S. H.. Mahnı xalqın milli xarakterini canlı surətdə ifadə edən böyük bir ilham məhsuludur. Ə. Bədəlbəyli.
2. ədəb. inc. Tip, surət, obraz. M. F. Axundzadənin komediyaları böyük ictimai məsələləri əhatə edən, komik planda ictimai xarakterlər yaradan klassik komediya əsərləri idi. M. İ..
3. Mahiyyət, keyfiyyət, xüsusiyyət. Yer səthinin xarakteri.
4. Xaraktercə şəklində – xarakterinə görə; xasiyyətinə görə, mahiyyətinə görə; xasiyyətcə, mahiyyətcə. «Atabəylər» dramında gərgin hadisələrlə yanaşı, xaraktercə bir-birinə zidd olan obrazlar da nəzəri cəlb edir. M. İ..
2.
sif. <yun.> bax səciyyəvi. Xarakterik cəhət. – Qlier Azərbaycan mövzusunda <«Şahsənəm»> opera yaradarkən folklorumuzun bütün melodiya zənginliyindən istifadə edə bilməmiş, Azərbaycan musiqisinin lad, vəzn və nüanslarının bütün xarakterik xüsusiyyətlərini öyrənə bilməmişdir. Ü. H..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • xuy — (Qazax, Şəki, Tovuz) xasiyyət, xarakter. – Xuyunu bilmədiyin atın dalına niyə keçirsəη? (Tovuz); – Atı at yanna bağlasan at xuyu götürər, it yanna bağlasan it (Şəki) …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • sibğ(ə) — ə. † 1) boya, rəng; 2) səciyyə, xarakter; 3) fikir, rəy; 4) cərəyan; 5) din, məzhəb …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • səciyyə — ə. təbiət, xasiyyət, xarakter …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • assimilyasiya — <lat.> 1. dilç. Bir səsin yanındakı səsə bənzədilməsi, məs.: annamaq (anlamaq), atdar (atlar) və s. 2. Bir xalqın başqa bir xalqın dilini, adətlərini və s. ni qəbul etməsi nəticəsində onun içərisində əriyib getməsi. Zorakı assimilyasiya. 3 …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • ciddiləşdirmək — f. Ciddi eləmək, ciddi şəkil vermək. Üzünü ciddiləşdirmək. – Çingi gülüş vəziyyətindəki simasını ciddiləşdirərək masanı taqqıldatdı. . . Ç.. // Ciddi xarakter vermək, ağırlaşdırmaq. Məsələni ciddiləşdirmək …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • efir — <yun.> 1. Qədim yunanların təsəvvürüncə: havanın ən yuxarı, sadə, təmiz və şəffaf təbəqəsi. 2. Dünyanı əhatə edən hava, radiodalğalarının yayıldığı fəza. Efir iclas salonunun təntənəli səsini xəbər verdi. Ə. Vəl.. Efirdə qarışıb səslər… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • eklektik — 1. is. <yun.> kit. Eklektizmə meyil edən, eklektizm mövqeyində duran adam. 2. sif. <yun.> Eklektizmdən ibarət olan, eklektizm mahiyyətində olan. Eklektik nəzəriyyə. Əsər eklektik xarakter daşıyır …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • epizodik — sif. <yun.> 1. Sistematik xarakter daşımayan, təsadüfdən təsadüfə olan. Epizodik kömək. İşin gedişinin epizodik yoxlanması. 2. Yalnız ayrı ayrı səhnələrdə, epizodlarda görünən, daimi olmayan. Epizodik surətlər. Epizodik rollar …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • fiqur — <lat. figura – görünüş> 1. Bir iş görərkən (rəqs edərkən, təyyarədə uçarkən və s.) birinin və ya bir şeyin aldığı vəziyyət. Rəqsin ayrı ayrı fiqurları. – Təyyarəçi çox vaxt yüksək pilotaj fiqurları göstərməli olur ki, bu zaman insanın… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • gülüş — is. 1. Şadlıq, sevinc, məmnunluq və s. xarakter hisslərin ifadəsi olaraq ağızdan çıxan qırıq qırıq səslər. Acı gülüş. Şən gülüş. – Əvvəl <Ceyranın> üzündə, danışığında istehzanı andıran bir gülüş vardı. S. H.. Gülün, elə gülün ki; Çatsın… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”